Tècniques de Reproducció Assistida  

 
Una mirada des d'altre lloc  [1]

 
 
D'on vénen els nens?. La pregunta que, gràcies a l‘enfeblament de les teories que emmascaraven el biològic (la cigonya, París, ...), estava començan a ésser de més fàcil resposta per als pares, torna a complicar-se. Els nens poden venir de la unió sexual de mamà i papà, de la seva unió no sexual, o sigui, dels seus òvuls i espermatozoides units per exemple en una fecundació in vitro, de mamà i un donant de semen, de papà i una donant d'òvuls, de dos donants i el ventre de mamà, de dos donants i una tercera dona que ens va prestar el seu úter…

Les tècniques de reproducció assistida són tècniques de manipulació ginecològica que consisteixen a ajudar, modificar o sustituir processos destinats a succeir espontàneament a l'aparell genital femení.

Han de diferenciar-se de les manipulacions genètiques en les quals es modifica el genoma de l'embrió.

LES TÈCNIQUES SÓN:

 

IA. Inseminació Artificial: Consisteix en introduir espermatozoides a través d'un cateter en l'aparell genital femení (en l'úter). L'esperma restant de l'home es congela per a una posterior fecundació.

  • IAC. Inseminació Artificial Homòloga o Conjugal: És la realitzada amb semen del marit.

  • IAD. Inseminació Artificial Heteróloga o de Donant: És l'efectuada amb semen d'un donant.

FIV. Fecundació In vitro: La fecundació es porta a terme en una proveta, per a després ser implantat l'embrió en l'úter matern prèvia estimulació ovàrica i capacitació del semen.

SET. Transferència d'Embrió o Maternitat Subrogada: L'embrió, format en l'aparell genital d'una dona inseminada artificialment o in vitro se li transfereix a una altra.

 

L'ús mediàtic i publicitari de les possibilitats que atorga la reproducció assistida forma part de la nostra fira contemporània.

Mares solteres, mares àvies, mares menopàusiques, mares vídues, etc.
 

 

Llegir més ...

 


[1] Article publicat en la revista del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya (COPC), primavera, 2006

 


 

Veure menú de la esquerra