Malalties de la Dona  

 

Dismenorrees … Menstruacions doloroses

 

 

És el patiment ginecològic més freqüent a l'adolescència, i dones joves. Suposa dolor en la regla, i moltes vegades s'acompanya de símptomes neurovegetatius.

Pot ser:

 

a)  Dismenorrea Primària. És aquella en la que no es troben anomalies a l'examen físic i no es vincula a malalties pélviques específiques. Sol aparèixer des de la primera regla, o molt poc temps després.

b)  Dismenorrea Secundària. És la deguda a una malaltia pélvica específica identificant-se a l'exploració una patologia orgànica determinada. Les causes més freqüents són endometriosis, malaltia inflamatoria pélvica, malformacions, pòlips endometrials, etc. Comença diversos anys després de la primera regla, llevat del cas de malformacions que comença des del primer sagnat.


Segons els símptomes pot ser lleu, moderada o severa aquesta última és la que perdura gairebé tots els dies de la regla, i s'acompanya de símptomes neurovegetatius com són nàusees, vòmits, diarrees, fatiga, etc. Aquests símptomes són deguts a l'aument de prostaglandines en sang (sustàncies segregades per l’endometri) durant el primer temps de sagnat. I el dolor es deu a l'aument de la contractilitat de l'úter.

L'examen ginecològic i la ecografia ens permeten fer el diagnòstic.

És fonamental descartar tot element físic que pugui originar-la.
 

Tractament des de la Ginecologia tradicional

 

1-   Analgèsics.

2-   Inhibidors de la síntesi de prostaglandines que a més d'alleujar el dolor, reduïxen el flux menstrual. Són els antinflamatoris no esteroides.

3-   Anticonceptius orals (la píndola) que atrofien l’endometri i disminuïxen també la síntesi de prostaglandines el que provoca la disminució del dolor.Tractament Homeopàtic

Tot aquest quadre físic s'acompanya com és d'esperar amb el seu correlatiu component emocional. La medicina homeopàtica al comptar amb medicaments que actuen a més del físic, sobre l'emocional, millorarà en primer lloc subjectivament a la persona, i també la simptomatologia física al re-equilibrar energèticament el cos. No actua inhibint la ovulació per exemple per a calmar un dolor, sinó que estimula els propis sistemes energètics del cos, per a assolir aquest equilibri que disminuirà el dolor i millorarà l'estat general de la pacient.
 


 

Veure menú de la esquerra