Medicina Homeopatica  

  

Alopatia y Homeopatia

 

 
 

 

Racionalisme

Model Mecanicista

Alopatia

 

 

Empirisme

Model Holístic

Homeopatia

 

1- L'organisme està dividit en parts 

1- L'organisme considerat com un tot

2- El cos i la ment estan separats

2- El cos i la ment estan en una Unitat Funcional: plànol físic, emocional i mental.

 

3- Fisiologia humoral

3- Fisiologia energètica

 

4- Conjunt d'humors

4- Animat per una Força Vital

 

5- El cos és considerat com una màquina en bon o dolent estat

5- El cos és considerat com un sistema integrat en altres sistemes (familiar, social,...)

 

6- La malaltia vista com “un enemic” a eliminar o suprimir

6- Malaltia vista com “un procés” en el qual el subjecte ens demana ajuda

 

7- No es té en compte la capacitat d’autocuració

7- Es potencia l’autocuració o capacitat defensiva

 

8- Tracta els símptomes per a suprimir o eliminar

8- Tracta els símptomes com mecanismes de defensa i guies

 

9- Tractament “Standard”

9- Tractament individualitzat

 

10- Tots pateixen de la mateixa manera

10- Cada subjecte s'expressa segons les seves característiques particulars. 

11- Èmfasis en el diagnòstic de la malaltia

 

11- Èmfasi en el diagnòstic del malalt

 

12- Tractament amb medicaments contraris al procés

12- Tractaments amb medicaments semblants al procés i a la persona

 

13- El tractament es recolza amb l'administració de medicaments o cirurgia

13- Contempla a més del medicament altres opcions (psicoterapia, teràpies complementàries, etc)

 

14- Confiança diagnòstica en proves objectives com anàlisis, radiografies, etc.

14- A més inclou la modalitat reaccional, o sigui, la subjectivitat

 

15- El pacient depèn del metge i se sotmet a aquest

15- El pacient s'implica en el procés de curació i a cuidar la seva salut

 

16- La prevenció depèn del que ens doni o decideixi el metge

16- El pacient es compromet perquè sap que la salut es conquista dia a dia

 

 

  Etimològicament la paraula “Homeopatia” prové del Grec:

Homoios = Semblan Pathos = Malaltia
Homeo-patia = Malaltia semblant
 


 

Veure menú de la esquerra